RSS
A A A
SmodBIP

Strona główna

Strona główna

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dane jednostki

Zespół Szkół w Brzanie – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum

Brzana 10

38 - 350 Bobowa

tel. 18 351 40 48

fax: 18 351 40 48

e-mail: gim.brzana@interia.pl

strona www: http://www.brzana.bobowa.pl

UWAGA!
Wszystkie materiały nie udostępnione w BIP, a będące Informacją w rozumieniu ustawy o Informacji Publicznej znajdą się do wglądu w siedzibie Zespołu Szkół w Brzanie.

AktualnościOpublikował: Andrzej Skórski
Publikacja dnia: 03.10.2013
Podpisał: Andrzej Skórski
Dokument z dnia: 02.11.2011
Dokument oglądany razy: 26 947